Український Католицький Університет Український Католицький Університет

05/02/2010

Про нас

Filed under: — admin @ 12:43
FacebookTwitterGoogle Gmail

Місія УКУ

Український Католицький Університет є відкритою академічною спільнотою, яка живе східнохристиянською традицією і виховує провідників суспільства, професіоналів, для служіння в Україні та за її межами – в ім’я слави Божої, спільного блага й людської гідності.

Тип інституції: Приватний науковий та навчальний заклад. Засновник – Фонд св. Климентія, головою якого обрано Патріярха Любомира (Гузара).

Факультети:

В УКУ також діє Катехитично-педагогічний інститут.

Форми навчання: Денна форма навчання на Філософсько-богословському та Гуманітарному факультетах, а також вечірня та заочна форми навчання в Катехитично-педагогічний інституті, короткотривалі курси з богословських предметів, літні навчальні та пасторальні програми.

Навчальні структури:

 • На загальному відділенні Філософсько-богословського факультету та на Гуманітарному факультеті вчаться юнаки та дівчата, а також монахи та монахині (479 осіб).
 • У Львівській Духовній Семінарії навчаються юнаки, кандидати до священства (208 осіб).
 • На вечірньому та заочному відділеннях Катехитично-педагогічного інституту навчається 375 студентів.

Кафедри:

Наукові структури: вісім науково-дослідних інститутів

Ресурси: Найбільша в Україні бібліотека богословської літератури. Видавництво наукової та навчальної літератури. Комп’ютерний центр із мережею в 120 комп’ютерів та вільним доступом до Інтернету. Музей Патріарха Йосифа Сліпого.

Акредитація: III рівень

 • Філософсько-богословський факультет
  Міжнародна акредитація програми бакалаврату (Конгрегація Католицької Освіти, Ватикан). Ліцензія МОН України на підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів філософії / богослов’я (теології). Акредитація МОН України (протокол №60) за ІІ рівнем з напрямів (спеціальностей): 0301 «Філософія», 6.030100 «Богослов’я (Теологія)» 0303 «Історія», 6.030300 «Історія».
 • Гуманітарний факультет
  Спеціальність 6.030300 ”Історія” . Ліцензія МОН України на підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів історії. Акредитація МОН України (протокол №60) за ІІ рівнем з напрямів (спеціальностей): 0303 «Історія», 6.030300 «Історія».
 • Спеціальність 6.010100 «Соціальна педагогіка» з напряму 0101 «Педагогічна освіта». Освітньо-кваліфікаційний рівень ‑ бакалавр, магістр
 • Спеціальність 6.030102 “Психологія”. Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. Ліцензія МОН України, кількість місць для прийому на програму – не більше 30.
 • Спеціальність “Журналістика”(освітньо-кваліфікаційний рівень ‑ магістр). Кількість місць для прийому на програму магістра згідно з ліцензією Міністерства освіти та науки України серія АД № 073027 від 08.01.2013 р. – не більше 15.
 • Спецільність “Медіакомунікації”  (освітньо-кваліфікаційний рівень ‑ магістр). Кількість місць для прийому на програму магістра згідно з ліцензією Міністерства освіти та науки України серія АД № 073027 від 08.01.2013 р. – не більше 30.
 • Катехитично-педагогічний інститут
  Затверджений Синодом єпископів УГКЦ при Львівській Богословській Академії (тепер УКУ) як вища навчальна інституція. Має право присвоювати академічний ступінь «магістра релігійних наук».

Конфесійна приналежність: Університет постав із традиції богословської освіти Київської Церкви, відкритої як до східного, так і західного богослов’я. УКУ є спадкоємцем Греко-Католицької Богословської Академії, яку заснував у Львові Митрополит Андрей (Шептицький), та Українського Католицького Університету, який заснував у Римі Патріярх Йосиф (Сліпий). Університет відкритий до представників усіх Церков і конфесій. Тут навчаються і викладають греко-католики, православні, римо-католики, протестанти та юдеї.

Професорський склад: 105 викладачів, з них 40 з науковими ступенями доктора чи кандидата наук. Щороку на виклади до УКУ приїжджає близько 40 гостьових професорів з університетів Західної Европи, Австралії, США й Канади. Відношення кількости викладачів до кількости студентів на денному відділенні складає 1 до 3.

Пріоритети: Ґрунтовна гуманітарна освіта, соціяльна орієнтація навчального процесу, духовний вимір освіти.

FacebookTwitterGoogle Gmail

Коментарів немає

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress