Український Католицький Університет Український Католицький Університет

18/05/2015

Офіційна інформація

Filed under: — chubata @ 19:02
FacebookTwitterGoogle Gmail

Етос та цінності УКУ
Про візію та місію Українського католицького університету
Пам”ятка  про цінності та ідентичність УКУ
Положення про духовну, громадянську й академічну свободу в УКУ
Пам’ятка про етос УКУ
Пам’ятка про засади духовної формації в УКУ: загальні принципи і норми

Загальна нормативна база

1.Статут УКУ ВНЗ
 2.Склад керівних органів ВНЗ УКУ
 3.Положення про Сенат і склад сенату
 4.Положення про Вчену Раду УКУ та склад Вченої Ради.
 5.Положення про Великого канцлера УКУ
 6.Стратегія УКУ 2020
 7.Положення про Президента УКУ
 8.Положення про трудову дисципліну
 9.Положення про загальні збори трудового колективу

 Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів

 10.Положення про щорічне оцінювання науково-педагогічних та педагогічних працівників УКУ
 11.‍Результати щорічного оцінювання науково-педагогічних та педагогічних працівників УКУ
 12.Штатний розпис на поточний рік 
 13.Перелік вакантних посад, призначення на які здійснюються за конкурсом
 14.Положення про вимоги до претендентів на посади науково-педагогічних працівників
 15.Положення про атестацію науково-педагогічних працівників
 16.Положення про адаптацію персоналу
 17.Порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників
 18.Положення про службові відрядження персоналу
 19.Положення про засади преміювання працівників УКУ за виняткові досягнення у науковій праці
Документи, що супроводжували процес виборів ректора

Організація навчального процесу, наукова діяльність

20.Положення про освітній процес
21.Умови вступу до аспірантури ВНЗ УКУ
22.Положення про видавничу раду
23.Рішення про затвердження зразків документів про вищу освіту
24.Положення про плагіат
25.Порядок організації, аналізу та представлення результатів опитування студентів стосовно якості викладання
26.Положення про академічну мобільність  
27.Положення про навчання іноземних студентів в УКУ
28.Положення про організацію навчання іноземних студентів за програмою “Семестр закордоном”
29. Положення про Екзаменаційну комісію вищого навчального закладу “Український католицький університет”
30.Положення про студентське самоврядування
31. Положення про порядок оцінювання знань студентів

 Формування контингенту

31.Правила прийому УКУ 2016 (Додаток 1Додаток 3Додаток 4
Додаток 5Додаток 8Додаток 9Додаток 10Додаток 11)
32.Положення про апеляційну комісію
33.Положення про приймальну комісію
34.Рішення приймальної комісії
35.Розмір оплати за навчання студентів УКУ в 2017-2018 н.р.
Розмір оплати за навчання студентів УКУ в 2016-2017 н.р.
36.Положення про підготовчі курси
37.Розмір плати за навчання слухачів підготовчих курсів 

38.Положення про деканат ФБФ 
39.Положення про кафедру богослов’я  
40.Положення про кафедру філософії 
41.Положення про кафедру Церковної історії 
42.Положення про деканат ГФ 
43.Положення про кафедру нової та новітньої історії України 
44.Положення про кафедру світової історії нового та новітнього часу 
45.Положення про кафедру класичних візантійських студій 
46.Положення про кафедру загальної та соціальної педагогіки 
47.Положення про кафедру клінічної психології 
48.Положення про кафедру журналістики 
49.Положення про бібліотеку УКУ 
50.Положення про відділ міжнародних академічних зв’язків 
51.Положення про відділ управління персоналом 
52.Положення про фінансовий відділ  
53.Положення про юридичний відділ

Фінанси та звіти

54.Річний звіт, 2015
55.Кошторис УКУ на поточний рік (річний бюджет)
56.Інформація про проведення тендерних процедур
http://old.ucu.edu.ua/news/31894/
http://old.ucu.edu.ua/news/22077/
http://old.ucu.edu.ua/news/6280/
http://old.ucu.edu.ua/news/27271/
http://old.ucu.edu.ua/announcement/404/

Рішення засідань Вченої ради

 

***

57.Модернірнізація системи пенсійного забезпечення

 

 

 

 

 

FacebookTwitterGoogle Gmail

Коментарів немає

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress