Український Католицький Університет Український Католицький Університет

14/02/2011

Положення про свободу в УКУ

Filed under: — admin @ 11:07
FacebookTwitterGoogle Gmail

Український Католицький Університет упродовж своєї діяльності вже не раз поставав перед потребою сформулювати свою позицію у різних ділянках свого спільнотного життя. До таких внутрішніх нормативних документів належать, зокрема, «Політика Українського Католицького Університету щодо виборчого процесу в Україні», «Етос УКУ», «Основні принципи пошуку коштів і співпраці з жертводавцями УКУ» тощо. Останнім часом довкола та всередині УКУ жваво дискутується питання про співвідношення між правом працівників, викладачів і студентів УКУ на обрання своєї духовної, громадянської та академічної постави і відповідальністю Університету за таку поставу членів його спільноти. Відгукуючись на цю потребу, ректорат нашого закладу на своєму засіданні 11 лютого 2010 року прийняв за основу «Положення про духовну, громадянську й академічну свободу в УКУ», текст якого подаємо нижче. Оскільки цей документ покликаний інтегрувати бачення означеної проблеми усіма нами, текст його затверджено ректоратом для подальшого обговорення спільнотою УКУ. Закликаємо вас взяти активну участь у такому обговоренні.

Ректорат

Прийнято за основу для обговорення спільнотою УКУ

Положення
про духовну, громадянську й академічну свободу
в Українському Католицькому Університеті

  1. Завданням УКУ є плекати й оберігати духовну свободу людини, що робить її спроможною діяти згідно з власним сумлінням; її громадянську свободу, яка є основою формування суспільно відповідальної особистості, та академічну свободу, що є головним двигуном пізнання істини й наукового поступу.
  2. УКУ, як і будь-який інший університет, який претендує на звання вільного, не може оголошувати якусь суспільну ідеологію чи наукову теорію загальнообов’язковими.
  3. З цього, проте, не випливає, що наш університет є місцем релятивності. Зокрема, УКУ не є місцем для пропагування атеїстичних переконань. Так,  згідно з проголошеною місією, УКУ є «відкритою академічною спільнотою, яка живе східнохристиянською традицією і виховує провідників суспільства, професіоналів, для служіння в Україні та у міжнародному контексті – в ім’я слави Божої, спільного блага і людської гідності».
  4. Цю місію широко оприлюднено, а тому кожен студент, викладач чи працівник, що поєднує свою долю з УКУ, цим самим засвідчує, що поділяє його місію.
  5. Не є «всеядним» УКУ й у сфері політичних ідеологій. Так, у ньому заборонено пропагувати людиноненависницькі ідеології, якими у ХХ столітті були ідеології нацизму та комунізму. Зокрема, в УКУ недопустимо поширювати ксенофобські, расистські та кримінально осудні ідеї, що суперечать Божим і людським законам, оскільки пропагують насильство та розпалюють ворожнечу.
  6. Кожен працівник, викладач і студент УКУ наділений правом вільно обирати свою громадянську та наукову позицію – при цьому вони узгоджують це своє право з місією УКУ та вимогами навчального процесу. У разі радикальної несумісності цієї позиції з місією УКУ та вимогами навчального процесу, людина має можливість обстоювати згадану позицію поза стінами УКУ, не належачи до нього.
  7. В УКУ панує дух пошани до творчого пошуку, який немислимий, зокрема, без критичного ставлення до здобутків своїх попередників. У сфері церковної доктрини спільнота УКУ узгоджує свої творчі пошуки з учительським урядом Церкви.
  8. Визначальним мірилом свободи людини є її Богом дане сумління, яким вона і керується у своїх світоглядних пошуках. З одного боку, це забезпечує їй право на сумнів і помилку, й УКУ є місцем доброзичливого діалогу, який може привести до консенсусу, дозволити учасникам залишитися на своїх позиціях чи виправити чиїсь помилки. З іншого боку, примат сумління означає, що людина готова нести відповідальність за свої дії чи висловлювання, якщо такі наражатимуться на належні й зрозумілі всім наслідки.
  9. УКУ не уповноважений виносити офіційні судження про якість і силу віри, яку мають члени його спільноти, а також про рівень їхньої патріотичності. Це зумовлено загальною переконаністю, що шляхи до віри, суспільного блага й наукової істини є несповідимими й мають лише одну санкцію – волю Господнього Провидіння.
  10. Захист та поширення особистих і колективних практик свободи у дусі цього документа є обов’язком та привілеєм усіх, хто вважає себе членом спільноти УКУ.
FacebookTwitterGoogle Gmail

Коментарів немає

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress