Український Католицький Університет Український Католицький Університет

02/09/2013

Ректор о. д-р Богдан Прах

Filed under: — ihor182 @ 18:55
FacebookTwitterGoogle Gmail

о. д-р БОГДАН ПРАХ

Дата народження: 23 серпня 1960 р.

Місце народження: Лісько, Жешувське воєводство, Польща

Освіта:

 • 1994 здобув науковий ступінь доктора гуманітарних наук, тема дисертації «Апостольська адміністрація Лемківщини, 1934-1947»
 • 1992-1994 – Державний університтет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, історичний факультет, докторантура
 • 1986-1990 – Люблінський католицький університет, історичний факультет,
 • 1979-1986 – Люблінський католицький університет, богословський факультет, магістр богослов’я

Душпастирська діяльність:

 • 1990-1997 – парох у Ярославі та перемиський декан (1992-1996)
 • 1987-1990 – душпастир у США (Binghamton, Hartford, Glen Spey)
 • 1985-1987 – парох на Лемківщині (Горлиця, Кобильниця Волоська і Хотинець, Сенява і Ветлин)
 • 7 липня 1985 – єрейські свячення з рук архиєп. Мирослава Марусина, Перемишль

Адміністративний досвід:

 • 2013 – ректор Українського католицького університету
 • 2009-2013 – проректор із зовнішніх зв’язків Українського католицького університету
 • 1998-2007 – ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа
 • 1997-1998 – проректор з адміністративних і господарських справ Львівської богословської академії

Педігогічна діяльність:

 • 1997-2007 – викладач курсу «Історія християнства» у Львівській богословській академії (згодом – Українському католицькому університеті)

Публікації:

 • Монографії:
 1. Слава во вишніх Богу. Під покровом ярославської Богоматері «Милосердя двері». Варшава: Видавництво «Український Архів», 1996. – 160 с.
 2. «Myłoserdia dweri». Sanktuarium Marytjne w Jarosławiu. Warszawa: Oficyna wydawnicza «Archiwum Ukraińskie», 1996. – 160 S.
 • Публікації у фахових виданнях:
 1. Apostolska Administracja Łemkowszczyzny. Lemkowie w historii i kulturze Karpat / Pod red. J. Czajkowskiego. – Rzeszów, 1992. – Cz. 1. – S. 299–311.
 2. Репресії супроти греко-католицького духо-венства Перемиської єпархії та Апостольської Адміністрації Лемківщини  (1939-1947). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія «Історичне релігієзнавство. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 7. – С. 204–217.
 3. Наукові студії і джерела з культурно-релігійного життя лемків (до історії Апостольської Адміністрації Лемківщини). Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. –№ 1 (9). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2013. – С. 45-55.
 4. Участь греко-католицьких священиків Лемківщини у політичних подіях 1918–1919 рр. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – Київ, 2013. –Вип. 73. – C. 25-27.
 • Публікації у інших виданнях:
 1. Греко-католицьке духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини 1939-1947 – вбиті і репресовані. Богословія. – Львів, 1999. – Т. 63. – С.  116–140.
FacebookTwitterGoogle Gmail

Коментарів немає

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress