Український Католицький Університет Український Католицький Університет

07/02/2010

Навчання

Filed under: — admin @ 20:55
FacebookTwitterGoogle Gmail

УКУ надає студентам освіту міжнародного зразка. Університет готує студентів за спеціальностями: «Богослов», «Історик» «Соціальний педагог».

Програма денного відділення зосереджена на вивченні:

В Університеті також діють програми

На виклади до Університету запрошують найкращих професорів із України та з-за кордону. Навчальні програми університету дають можливість творчо поєднувати отримання ґрунтовних гуманітарних знань з якісною професійною теоретичною підготовкою і здобуттям практичних навичок у спеціалізованих академічних ділянках. Завдяки вкоріненості знань в особистий досвід людини, сучасну їй культуру та історичну пам’ять її народу наші студенти зростають людьми, небайдужими до церковних, суспільних та політичних викликів, які ставить перед ними сучасне життя. Нашим ідеальним студентом є не лише інтелектуально блискуча та духовно багата людина, а й людина з громадянським сумлінням та суспільною відповідальністю. Справжнім науковцем стає той, хто у своїх наукових пошуках мотивується не тільки бажанням збагнути логіку досліджуваного феномену, а й усвідомлює момент служіння іншим.

Дізнайтеся більше про умови вступу до Університету.

FacebookTwitterGoogle Gmail

Коментарів немає

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress