Український Католицький Університет Український Католицький Університет

27/02/2010

Програма МІГуС

Filed under: — admin @ 20:54
FacebookTwitterGoogle Gmail

79000, м. Львів ЛНУ
вул. Університетська, 1, кім. 3 19
тел. 2 964-585; 40-35-70
ел. пошта: ihr@franko.lviv.ua
веб: www.franko.lviv.ua/istoryky/mihus

Директор – професор Ярослав Грицак
Методист – Оксана Дмитерко

Вчена Рада складається з 9 осіб: Ярослав Грицак, Наталя Ковальчук (Роман Васьків), Оксана Дмитерко, Олена Джеджора, Тарас Добко, Роман Шуст, Володимир Мельник, Тетяна Партико, Алла Кравчук.

 • тутор першого року навчання – Тетяна Партико
 • тутор другого року навчання – Наталія Ковальчук (на час її декретної відпустки – Роман Васьків)
 • тутор третього року навчання – Вікторія Середа

Загальні відомості

Програма МІГуС розпочали свою діяльність у Львові з другого семестру 2002/2003 н. р. на базі двох вищих навчальних закладів: Львівського національного університету імені Івана Франка та Українського Католицького Університету. Під сучасну пору Програма охоплює 37 студентів з чотирьох факультетів обидвох університетів.

Повстання Програми МІГуС керувалось здобутим досвідом у реформуванні викладання і дослідження гуманітарних наук; потреб виховання нового покоління науковців, фахова підготовка котрих відповідала б викликам сучасності і дозволяла знаходити адекватні рішення на проблеми української державності і українського суспільства.

Програма МІГуС є спробою відходу від традиційної форми навчання в одній дисципліні, — форми, яка недостатньо відповідає тенденції до всебільш міждисциплінарного характеру сучасних наукових досліджень.

Програма МІГуСу виникла у результаті запозичення і переосмислення форми навчання, яка протягом останніх десяти років ефективно функціонує у Польщі. Первісно Програма Міждисциплінарних індивідуальних занять була запроваджена у Варшавському університеті за ініціативою директора Осередку Дослідження Античної Традиції проф. Єжи Аксера. У значній мірі, ця формула навчання є відродження античної традиції, яка, разом з християнством, послужила історичною підставою для європейської ідентичності. Тому запровадження цієї форми навчання у свій спосіб сприяє кристалізації всеєвропейської ідеї «Ліберальної Республіки Знань». Характерно, що ця Програма за десять років навчання не тільки об’єднала найкращі університети Польщі (Варшавський, Ягеллонський, Університет ім. А. Міцкевича у Познані, Університет М. Коперніка у Торуню, Університет Сльонзки в Катовіцах, Вроцлавський, Любельський Католицький Університет), але й активно поширюється на Центральну і Східну Європу. Львівська Програма МІГуСу є першою, котра виникла за межами Польщі. Символічно, що ця першість належить власне в Україні. У наступному році є наміри відкрити таку ж саму Програму у Києві на базі Університету «Києво-Могилянська Академія», який, як відомо, виконував історичну місію євпропеїзації інтелектуального життя українців і східних слов’ян. Планується відкриття таких самих осередків у Гродненському університеті (Білорусія) та Тартському університеті (Естонія). Проекти і Школи цієї Програми працюють у тісній співпраці із Інститутом Відкритого Суспільства та Центрально-Європейським Університетом у Будапешті. Разом з тим, Програма міждисциплінарного навчання розвиває зв’язки з кращими університетами Західної Європи та Північної Америки, такими як Берлінський коледж Ліберальна освіта, Гарвардський університет та інші.

За своєю стратегічною метою Програма Міжінституційних Індивідуальних Студій відтворює і зміцнює європейську традицію університету як автономного осередку витворення знань. Це є Програма всеєвропейська як за своїми цілями, так і масштабами реалізації. Що найважливіше, що ця всеєвропейська Програма повстала і реалізується у першу чергу у Центрально-Східній Європі, як ініціатива місцевих інтелектуалів. Це на свій спосіб підтверджує, що майбутнє об’єднання Європи може і повинне рішатися не тільки у Брюселі, Берліні, Лондоні чи Римі, але і у Варшаві, Львові, Києві, Гродно і Тарту.

Інформація про вступ на Програму МІГуС

МІГуС є Програмою, котра дозволяє кожному її учасникові індивідуальну форму навчання за його власним вибором та порадою академічного наставника. Окрім предметів власного факультету студенти мають можливість вивчати курси, котрі пропонують історичний та філософський факультети Львівського національного університету імені Івана Франка, а також гуманітарний і богословсько-філософський факультети Українського Католицького Університету. У найближчій перспективі планується залучити до Програми також факультет журналістики ЛНУ. Після завершення навчання у МІГуС-і студенти, окрім державного диплому про закінчення власного факультету, отримають сертифікат про всі додаткові здані і зараховані курси.

Навчання в Колеґіумі МІГуС є чотирирічним навчанням денної форми. Воно побудоване згідно індивідуального навчального плану, розробленого студентом та його науковим опікуном (тутором), якого студент обирає між науковцями і викладачами ЛНУ та УКУ (можливі науковці та викладачі інших навчальних закладів та наукових установ) і спеціальність якого максимально близька до кола наукових зацікавлень студента. На першому році навчання студент може також залишатися під опікою тутора, призначеного керівництвом МІГуС.

Право на вступ до Колеґіуму мають студенти ЛНУ та УКУ, які успішно завершили перший рік навчання на обраних ними факультетах з середнім річним балом не нижче 4 – за п’ятибальною для ЛНУ, або 7,5 – за десятибальною для УКУ, системами оцінювання. Вступні випробування проводяться двома етапами: подання та оцінювання анкети претендента та співбесіда згідно двох запропонованих в анкеті абітурієнтом тем.

Зарахований до Колеґіуму студент переводиться на індивідуальний навчальний графік за основним місцем навчання та зобов’язується повністю виконати навчальний план обраного факультету. Виконання навчальної програми за основним місцем навчання уможливлює одержання студентом офіційного диплому навчального закладу після закінчення ним навчання.

Поза реалізацією основного навчального плану студенти МІГуСу мають право за власним бажанням і згодою тутора доповнити основну програму в межах 960 додаткових аудиторних годин курсами, запропонованими іншими партнерами Консорціуму. Вони можуть відвідувати курси, одержувати кредити і складати іспити:

 1. на тих факультетах ЛНУ чи УКУ, які входять до Колеґіуму МІГуС;
 2. на інших факультетах ЛНУ та УКУ, якщо це сприяє реалізації їх індивідуальної навчальної програми, затвердженої тутором та опікуном року в Колеґіумі, а також за умови наявності відповідних міжінституційних угод;
 3. в межах навчальних програм інших партнерів Консорціуму МІСГ в Польщі, якщо це сприяє реалізації їх індивідуальних навчальних програм;
 4. в окремих випадках, необхідних для успішної реалізації індивідуальних програм, з дозволу керівництва МІГуС та за умови підписання відповідних додаткових міжінституційних угод, студенти можуть відвідувати курси в інших навчальних закладах поза межами Консорціуму МІСГ.

Студенти Колеґіуму МІГуС навчаються згідно індивідуальних семестрових навчальних програм, складених студентом та науковим опікуном (тутором) і затверджених опікуном року. Незалежно від повної індивідуалізації змісту кожна програма повинна складатися з урахуванням кількісних вимог, необхідних для зарахування курсу (кількість годин, заліків, іспитів, письмових робіт і практичних занять). Програма також повинна враховувати кінцеву перспективу навчання, тобто реалізацію основної навчальної програми, необхідної для отримання диплому на одному з факультетів, що входять до Колеґіуму МІГуС.

Списки студентів (за алфавітом)

Перший набір (2002/2003 н. р. )

 1. Войтюк Анастасія, філософсько-богословський ф-т УКУ
 2. Гвоздевич Маркіян, історичний ф-т ЛНУ
 3. Захарко Оксана, філософський ф-т ЛНУ
 4. Колесник Ігор, філософський ф-т ЛНУ
 5. Мазур Андрій, історичний ф-т ЛНУ
 6. Семків Ірина, філософський ф-т ЛНУ
 7. Стефанів Василь, гуманітарний ф-т УКУ
 8. Техова Анна, філософський ф-т ЛНУ
 9. Юрчик Ганна, філософський ф-т ЛНУ

Другий набір (2003/2004 н. р. )

 1. Вербицька Ольга, філософський ф-т ЛНУ
 2. Гоголь Юлія, гуманітарний ф-т УКУ
 3. Даниляк Ореста, філософський ф-т ЛНУ
 4. Кохановська Марія, філософський ф-т ЛНУ
 5. Куземська Мар’яна, гуманітарний ф-т УКУ
 6. Лужняк Володимир, гуманітарний ф-т УКУ
 7. Монастирська Оксана, гуманітарний ф-т УКУ
 8. Полець Ірина, гуманітарний ф-т УКУ
 9. Роднєнкова Тетяна, історичний ф-т ЛНУ
 10. Судин Данило, історичний ф-т ЛНУ

Третій набір (2004/2005 н. р. )

 1. Гадомська Ліля, історичний ф-т ЛНУ
 2. Гутверт Тарас, історичний ф-т ЛНУ
 3. Добош Олена, філософський ф-т ЛНУ
 4. Дух Ярема, історичний ф-т ЛНУ
 5. Карпа Ольга, філософський ф-т ЛНУ
 6. Козаченко Ольга, історичний ф-т ЛНУ
 7. Куцьо Наталія, історичний ф-т ЛНУ
 8. Леськів Оксана, гуманітарний ф-т УКУ
 9. Міхеєв Роман, філософський ф-т ЛНУ
 10. Мукомол Домініка, гуманітарний ф-т УКУ
 11. Неберикут Олександр, історичний ф-т ЛНУ
 12. Партико Мар’яна, філософський ф-т ЛНУ
 13. Пендюр Анна, філософський ф-т ЛНУ
 14. Сольчаник Богдан, історичний ф-т ЛНУ
 15. Софій Наталя, філософський ф-т ЛНУ
 16. Сусак Анна, історичний ф-т ЛНУ
 17. Цапко Андрій, філософський ф-т ЛНУ
 18. Шостак Галина, гуманітарний ф-т УКУ
FacebookTwitterGoogle Gmail

Коментарів немає

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress