Український Католицький Університет Український Католицький Університет

18/06/2013

Аспірантура 2016-2017 н. р.

Filed under: — ihor182 @ 16:52
FacebookTwitterGoogle Gmail

Вступ до аспірантури

Український Католицький Університет
оголошує прийом документів до аспірантури
із 9 по 29 липня 2016 р.

Умови вступу до аспірантури ВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ»
на 2016-2017 навчальний рік на очну та заочну форми навчання за спеціальностями:

032  – Історія та археологія

041  – Богослов’я

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора такі документи:

1. Заяву встановленого зразка (при подачі  документів).
2. Нотаріально засвідчену копію диплому про вищу освіту. Особи, які здобули відповідну освіту закордоном, подають завірену копію нострифікованого диплома.
3. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює. Випускникам 2014 року завіряти листок з обліку кадрів не треба.
4. Автобіографію в довільній формі.
5. Список опублікованих наукових  праць (за наявності) або реферат з обраної спеціальності з оцінкою передбачуваного наукового керівника та з підписом відповідного завкафедри, а також повну версію магістерської роботи  (в електронній версії). Реферат подається в друкованому вигляді та в електронній версії. Обсяг реферату не менше ніж 15 стор. з належно оформленою титульною сторінкою. Без належного написання та оформлення реферату документи не приймаються.
6. Дві кольорових фотокартки розміром 3х4 см.
7. Медичну довідку форми 086-у
8. Копії паспорта, ідентифікаційного коду, військового квитка.
9. Для осіб , які мають складені кандидатські іспити,  – посвідчення.
10. Рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи (за наявності).

Документи приймають у Науково-організаційному відділі УКУ.
(вул. І. Свєнціцького 17, тел. для довідок – 240-99-44/178)

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника. Якщо поданий науковий доробок не дає підстав рекомендувати претендента до вступу до аспірантури, приймальна комісія може не допустити його до складання вступних іспитів.

Особам, допущеним за рішенням  приймальної комісії до вступних  іспитів, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно чинного законодавства України.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності),  із врахуванням результатів магістерської роботи вступника на підставі її презентації, однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням  вченої ради Університету у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи  над  дисертацією.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Програма вступного іспиту з іноземної мови

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 07.00.01 – Історія України

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 09.00.14– Богослов’я

Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою оцінок, отриманих за вступні іспити. Вага вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови становить по 50 відсотків конкурсного балу. 

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники:

  • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
  • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
  • склали всі або декілька кандидатських іспитів;
  • мають наукові публікації, брали участь  в олімпіадах, конкурсах, конференціях;

 

Аспіранти, які навчаються за очною формою навчання та успішно виконують індивідуальний план підготовки:

  • отримують стипендію у разі зарахування на стаціонарне навчання;
  • мають право на проживання в колегіумі УКУ на загальних підставах;
  • користуються щорічно канікулами тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання.

 

Взаємозобов’язання університету та аспіранта визначаються в контракті, який аспірант  підписує з університетом протягом першого місяця навчання.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахований з аспірантури.

Термін навчання в аспірантурі – 4 роки.
Початок навчання в аспірантурі з 14 вересня 2016 року.

З усіма додатковими запитаннями звертатись на адресу Методиста відділу:
Наталя Джичко Ел. пошта: natalia_@ucu.edu.ua

FacebookTwitterGoogle Gmail

Коментарів немає

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress