Український Католицький Університет Український Католицький Університет

01/03/2010

Гуманітарний факультет

Filed under: — semyraz @ 15:01
FacebookTwitterGoogle Gmail

Вебсайт: www.clio.ucu.edu.ua

Гуманітарний факультет УКУ створений у липні 2001 року як науково-навчальний підрозділ, покликаний до розвитку різних напрямів гуманістики (зокрема, історії, філології, культурології, педагогіки). Навчання відбувається на базі поєднання кращих традицій університетської освіти, сучасної історіографії та іноваційних технологій.

Зараз навчання на факультеті здійснюється за напрямами: історія, соціальна педагогіка, журналістика, медіакомунікації. Форма навчання за спеціальністю «Історія» – денна, за спеціальністю «Соціальна педагогіка» – денна та заочна, за спеціальністю «Журналістика» – денна, за спеціальністю «Медіакомунікації» – денна.

Навчальні програми факультету для денної форми навчання укладені з розрахунку на 11-12 семестрів (8 семестрів є необхідною умовою для отримання ступеня бакалавра, 3-4 семестри – магістра), а для заочної форми навчання – 10 семестрів для отримання ступеня бакалавра.

Кафедри гуманітарного факультету:

FacebookTwitterGoogle Gmail

Коментарів немає

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress