Український Католицький Університет Український Католицький Університет

02/03/2010

Сектор міжнародних академічних зв’язків

Filed under: — admin @ 15:17
FacebookTwitterGoogle Gmail

Сайт: www.abroad.ucu.edu.ua

E-mail: international@ucu.edu.ua

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/ucuintoffice

У вересні 2007 р. створено Відділ міжнародних академічних зв”язків, з метою встановлення і підтримки міжнародних зв’язків УКУ з вищими навчальними закладами, державними і недержавними освітніми фундаціями та християнськими організаціями, зацікавленими у розвитку спільних академічних проектів. 

У 2016 р. Відділ міжнародних академічних зв”язків увійшов як сектор у новоутворений навчально-методичний відділ з метою оптимізації процесів формування та втілення академічних політик УКУ.

До завдань Сектору належить:
  • налагодження і підтримання співпраці із провідними зарубіжними вищими навчальними закладами та міжнародними організаціями у сфері освіти та науки;
  • розробка і впровадження спільних наукових і навчальних проектів з міжнародними академічними партнерами;
  • координація міжнародних академічних контактів інших структур і підрозділів Університету.
Для реалізації цих завдань Сектор:
  • координує і здійснює обмін інформацією, встановлює зв’язки з іноземними освітніми й науковими інституціями, професорами і лекторами.
  • підтримує базу даних міжнародних програм обміну, збирає і поширює інформацію про гранти, надає консультації викладачам і студентам Університету.
  • проводить координаційну роботу під час прийому офіційних іноземних делегацій та окремих фахівців/викладачів.
  • консультує склад Університету з питань виїзду за кордон з метою навчання, стажування та проведеня наукових досліджень.
  • веде координаційну роботу в межах проектів, що виконуються в Університеті, підтримує контакти з фондами та представництвами іноземних організацій, що працюють в Україні.
  • проводить загальну координацію навчання іноземних студентів в Університеті за програмами обміну.
 
 
Питання або пропозиції? Звертайтесь до працівників Сектору:
  
Dmytro Sherengovsky

Дмитро Шеренговський / Dmytro Sherengovsky, керівник навчально-методичного відділу (міжнародна співпраця, стратегія інтернаціоналізації, академічні політики, моніторинг якості) sherengovsky@ucu.edu.ua 

 

Oksana Salo

Галина Процик / Galyna Protsyk, керівник сектору міжнародних академічних зв’язків (міжнародна співпраця, міжнародні проекти та програми, Еразмус+, FUCE) galyna.protsyk@ucu.edu.ua 

 

– Христина Синюта / Khrystyna Syniuta, керівник проектів академічної мобільності syniuta@ucu.edu.ua

 

 

– Оксана Сало / Oksana Salo, інспектор із роботи з іноземцями, salooksana@ucu.edu.ua

 

 

FacebookTwitterGoogle Gmail

Коментарів немає

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress