Український Католицький Університет Український Католицький Університет

02/03/2010

Юридичний відділ

Filed under: — admin @ 16:01
FacebookTwitterGoogle Gmail

Адреса: кім.308, вул. Іларіона Свєнціцького, 17, м.Львів, 79011, Україна,
тел. (032) 240-99-44 (вн.3232)

Юристи:

Керівник відділу Іванка Малицька jurystka@ucu.edu.ua

Юрисконсульт Володимир Стахів volodymyr_stakhiv@ucu.edu.ua

 

Завдання та функції

Основними завданнями юридичного відділу є:

 •  забезпечення дотримання законності в діяльності УКУ;
 •  юридичний захист правових інтересів УКУ;
 •  договірна, претензійна і позовна робота;
 •  консультування керівників структурних підрозділів та інших працівників УКУ з юридичних питань, які виникають в процесі діяльності УКУ;
 •  координація роботи і безпосередня участь у підготовці наказів та інших актів УКУ, що регулюють відносини структурних підрозділів;
 •  перевірка відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис ректору, та візування їх за наявності погодження цих проектів заінтересованими підрозділами;
 •  участь у підготовці та укладенні договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами (в тому числі студентами).

Взаємодія з іншими підрозділами:

Юридичний відділ взаємодіє:

З усіма структурними підрозділами з питань:

Отримання:

 •  наказів, розпоряджень, інструкцій, проектів договорів для візування і правової експертизи;
 •  роз’яснень діючого законодавствва і порядку його застосування.

З бухгалтерією з питань:

Отримання:

 •  проектів договорів;
 •  матеріалів про стягнення дебіторської заборгованості.

Надання:

 •  звітів про витрату коштів, виділених відділу.

Права

Юридичний відділ має право:

 • Перевіряти дотримання законності в діяльності структурних підрозділів УКУ;
 • Вимагати й одержувати від структурних підрозділів надання довідкових та інших матеріалів, необхідних для здійснення діяльності відділу;
 • Представляти у встановленому порядку УКУ в органах державної влади, інших установах і організаціях з питань, що входять у компетенцію відділу;
 • Вживати заходи при виявленні порушень законності в УКУ, доповідати про ці порушення ректорові УКУ;
 • За узгодженням із ректором залучати експертів і фахівців у галузі права для консультацій, підготовки висновків, рекомендацій і пропозицій;

 

FacebookTwitterGoogle Gmail

Коментарів немає

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress