Український Католицький Університет Український Католицький Університет

13/07/2016

Документи, що регламентують оплату за навчання

Filed under: — korduba @ 19:09
FacebookTwitterGoogle Gmail
  1. Закон про вищу освіту
  2. Постанова КМУ від 19 серпня 2015 р. № 634 Про затвердження Типового договору про надання освітніх послуг
  3. Положення про встановлення оплати за навчання окремих категорій студентів денної форми навчання ВНЗ УКУ
  4. Наказ ректора №109-О про встановлення плати за навчання у 2016-2017 н.р.
FacebookTwitterGoogle Gmail

Коментарів немає

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress