- Український Католицький Університет - http://old.ucu.edu.ua -

Катерина Ющенко, голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна-3000»

Facebook [1]Twitter [2]Google Gmail [3]

[4]

Я підтримую Український католицький університет тому, що він протягом багатьох років відроджує в Україні найкращі традиції морального, духовного та патріотичного виховання і дає можливість отримати якісну, сучасну, різнобічну освіту.

Будь-які зміни в економіці або законодавстві будуть успішними тоді, коли докорінно зміниться наша духовність, моральність, розуміння кожним громадянином своєї великої відповідальності перед суспільством. Я дякую Українському католицькому університету за те, що він одним із перших зрозумів важливість цих моральних змін.

Facebook [1]Twitter [2]Google Gmail [3]