Український Католицький Університет Український Католицький Університет

01/03/2010

Інститут історії Церкви

Filed under: — admin @ 18:44
FacebookTwitterGoogle Gmail

Директор: Світлана Гуркіна, кандидат історичних наук
Тел.: 276-27-77 (внутр. 119)
Тел./факс: 260-03-52
Ел. пошта: inbox@ucu.edu.ua
Сайт – http://ichistory.org.ua/ 

Інститут Історії Церкви (ІІЦ) – недержавний науково-дослідний заклад, що був створений у Львові в 1992 році випускником Гарвардського університету д-ром Борисом Ґудзяком для реалізації наукового проекту «Образ сили духу: жива історія підпілля Української Греко-Католицької Церкви».

В основу діяльності ІІЦ було покладено методику «живої» або «усної» історії – збирання й наукового опрацювання спогадів очевидців про насильницьку ліквідацію УГКЦ атеїстичною радянською владою і релігійне життя її вірних, духовенства та ієрархії в катакомбах.

Інститут став осередком праці з відродження Львівської Богословської Академії (1994), згодом реорганізованої в Український Католицький Університет (2002), структурним підрозділом якого він є дотепер.

Мета:

 • вивчення історичної спадщини українських Церков у ширшому контексті вселенського християнства, критичне переосмислення різних аспектів українського релігійного життя в минулому на підставі ретельного опрацювання джерел і використання методологічних підходів сучасної науки. 

Завдання:

 • дослідження становища Церкви в умовах тоталітарних режимів ХХ століття;
 • з’ясування історичних передумов та особливостей сучасних міжконфесійних та церковно-державних взаємин;
 • сприяння відродженню й розвитку в Україні церковної історії як академічної дисципліни;
 • плекання прискіпливого інтелектуального інтересу до одного з центральних аспектів людського досвіду – релігії та духовного життя.

Підрозділи ІІЦ 

Архівно-музейний відділ створений для збереження й опрацювання матеріалів, які надходять до Інституту Історії Церкви в рамках проекту «Жива історія підпілля УГКЦ». 

Напрямки діяльності:

 • збір усних свідчень, документальних матеріалів та музейних експонатів
 • комплектування, впорядкування й удоступнення фондів ІІЦ для студентів, науковців, журналістів
 • застосування комп’ютерних технологій в опрацюванні історичних джерел
 • створення і популяризація тематичних виставок 

Архів ІІЦ станом на початок 2013 року містить:

 • Інтерв’ю2269 (2221 по персоналіях та 48 тематичних)
 • Відеоінтерв’ю100
 • Фото – понад 5000
 • Документи – понад 5000
 • Музейні речі – близько 800

На основі матеріалів Інституту сьогодні діє кілька постійних і пересувних експозицій:

 • Постійна експозиція в семінарській кімнаті ІІЦ ім. Ірини Шипули
 • Фотовиставка ЛБА – УКУ (на другому поверсі головного корпусу УКУ)
 • Виставка «До Світла Воскресіння крізь терни катакомб», присвячена 20-й річниці легалізації Української Греко-Католицької Церкви (1989 – 2009) (http://old.ucu.edu.ua/announcement/8540/)
 • Фотовиставка «Блаженний Папа Іван Павло ІІ та Україна»
 • (http://old.ucu.edu.ua/announcement/8540/)

Інститут розмістив в Інтернет-мережі три тематичні електронні виставки: 

Пасторальний відділ cприяє зустрічі поколінь в атмосфері віри й служіння, заохочуючи молодь до відкриття особистої історії учасників підпілля.

Напрямки діяльності:

 • організація зустрічей представників Катакомбної Церкви з молоддю і студентами
 • плекання постійних контактів з учасниками підпілля, надання їм моральної та матеріальної допомоги
 • популяризація інформації про видатних і маловідомих осіб у мас-медіа

Завдяки старанням пасторального відділу у січні 1998 р. відбулося вшанування папськими медалями священиків, які відзначили понад 50 років священичого служіння і зазнали поневірянь у тюрмах, трудових таборах, на засланні через вірність своїй Церкві та Римському Апостольському престолові. 

Інститут брав участь у створенні та опікується кімнатою-музеєм пам’яті Патріарха Йосифа Сліпого, в якій постійно проводяться екскурсії. http://old.ucu.edu.ua/divisions/patriarch-slipyj-museum/)

Науково-видавничий відділ займаєтьсяорганізацією конференцій, семінарів, гостьових лекцій та презентацій видань як важливого чинника розвитку церковно-історичної дисципліни, а також інших дотичних гуманітарних наук.

Міжнародні наукові конференції:

 • «Берестейські читання», 1994-1996 – серія 20 міні-конференцій у Львові, Києві, Івано-Франківську, Луцьку, Тернополі, Дрогобичі, Ужгороді, Харкові, Дніпропетровську та Перемишлі.
 • «Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944)». Київ, 1994р. – спільно з Інститутом східно-християнських студій ім. Митрополита Шептицького (Оттава) та Університетом «Києво-Могилянська Академія»
 • «Історична доля Греко-Католицьких Церков у Центрально-Східній Європі після Другої світової війни». Львів, 1996р.
 • «Конфесійна ідентичність і національна заанґажованість. Греко-Католицькі Церкви Центрально-Східної Європи в XIX-XX ст.». Львів, 2002р. – спільно з Гуманітарним центром Центрально-Східної Європи, Лейпціг
 • «Кров мучеників – насіння Церкви». Львів, 2004р. – спільно з Інститутом екуменічних студій та організацією «Церква в потребі – Франція» з нагоди 30-ї річниці заснування часопису «Церква у світі»
 • «Насилля влади проти свободи сумління: репресивна політика радянської держави щодо християнських церков і віруючих (ідейні засади, механізми реалізації, історичні наслідки)». Київ, 2006р. – спільно з кафедрою історії Національного університету «Києво-Могилянська Академія»
 • «Берестейська церковна унія: перспективи наукового консенсусу в контексті національно-конфесійного дискурсу». Львів, 1996 – спільно з Фундацією «Pro Oriente» (Відень)
 • «OUR COMMON MISSION AND COMMITMENT: Learning from testemonies of Sister Survivors of European Communism», Львів, 2006 р.
 • «Релігійний простір Центрально-Східної Європи, відкритий на Схід і Захід». Люблін – Львів, 2007р. – спільно з Люблінським Католицьким Університетом та Міжнародною комісією порівняльної історії християнства
 • «Роль Греко-Католицької Церкви (України) у спільноті Церков» Вюрцбурґ, 2008р. – спільно з Інститутом Східних Церков Вюрцбурзького університету
 • «Київська Церква: еклезіальна традиція – історіографічна проблема – екуменічна перспектива». Київ, 2008р. – спільно з кафедрою історії Національного університету «Києво-Могилянська Академія» та Національним заповідником «Софія Київська»
 • Наукова конференція з нагоди 20-ї річниці виходу УГКЦ з підпілля. Львів, 2009р.
 • «Греко-католики в Україні та в світі: служіння єдності у розмаїтті культур» на вшануванню пам’яті блаженного єпископа Пряшівського Павла Ґойдича та митрополита Філадельфійського Констянтина Богачевського, Львів, 2011р.
 • «Греко-католицькі Церкви в умовах тоталітарних режимів у Центрально-Східній Європі в другій половині ХХ століття: стан і перспективи досліджень» з нагоди 20-ї річниці заснування Інституту Історії Церкви Львів, 2012р.

Семінари (вибрані теми): 

 • «Особа Митрополита Володимира Стернюка в період легалізації УГКЦ (1988-1991)», 2004р. – Тарас Бублик, молодший науковий співробітник ІІЦ
 • «Роль релігійного фактора в політичному житті України», 2005р. – Марія Горяча, науковий співробітник ІІЦ
 • «Парафіяльне духовенство ліквідованої УГКЦ (1945-1953р.)», 2006р. –Світлана Гуркіна, викладач кафедри церковної історії УКУ
 • «Католицька Акція і українські католицькі організації у Східній Галичині (1930-1939)», 2007р. – Олег Беген, викладач кафедри церковної історії УКУ
 • «Історичні зміни у розумінні Латинською Церквою суті розколів і можливостей їхнього подолання», 2008р. – о. проф. Ернст Кристоф Суттнер, директор Інституту історії та богослов’я християнського Сходу Віденського університету
 • «Почаївська Лавра: конфлікти пам’яті навколо «останнього бастіону православ’я» на Західній Україні», 2011р. – д-р. Лілія Бережна, науковий співробітник Мюнстерського університету
 • «Греко-Католицька Церква в США (історія та виклики сучасності)», 2011р. – о. д-р. Іван Кащак, Стемпфордська єпархія
 • «Між молотом і наковальнею»: греко-католицьке духовенство в умовах ліквідації УГКЦ і боротьби радянської влади з УПА», 2011р. – Світлана Гуркіна, викладач кафедри церковної історії УКУ
 • «Православна церква в Чехословаччині у другій половині 40-х – на початку 50-х років XX століття», 2011р. – Мартiн Лупчо, дослідник зі Словаччини
 • «Від митрополії до патріярхату: історичний розвиток єрархічних структур УГКЦ», 2011р. – Олег Турій, кандидат історичних наук, завідувач кафедри церковної історії
 • «За кулісами Ватикану: номінація перших єпископів і проблема єдності українських греко-католиків у США», 2011р. – Марта Богачевська-Хом’як (Вашингтон), гостьовий професор УКУ
 • «Божественна Літургія та почитання Пресвятої Євхаристії у Львівській єпархії (1715-1746 рр.)», 2012р. – о. Олексій Завада, випускник ліценціатської програми УКУ 

Видання:

Високі академічні стандарти та творчі, новаторські підходи характеризують від самих початків і видавничу діяльність Інституту. Публікуючи переклади кращих наукових праць іноземних авторів та впроваджуючи до наукового дискурсу нові імена українських дослідників, ІІЦ прагне, щоб його видання були форумом обміну думок, конструктивної критики та творчої співпраці.

1. Ковчег. Науоквий збірник з церковної історії. 6 випусків, 1993; 2000; 2001; 2003; 2007; 2012

2. Матеріали «Берестейських читань». 4 випуски, 1995; 1996; 1996; 1997

3. Патріарх Любомир Гузар. У пошуках гармонії. Серія «Україна християнська». Випуск 1, 1995

4. Борис Ґудзяк. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії, 2000

5. Ернст Крістоф Суттнер. Українське християнство на початку III-го тисячоліття: Історичний досвід та еклезіологічні перспективи, 2001

6. о. Ласло Пушкаш. Кир Теодор Ромжа. Життя і смерть єпископа, 2001

7. Ігор Шевченко. Україна між Сходом та Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII століття, 2001

8. Церква мучеників, 2002

9. Головна Руська Рада (1848-1851): протоколи засідань і книга кореспонденції, 2002

10. Church of the Martyrs. The New Saints of Ukraine, 2004

11. Philipp Harnoncort. Gott feiern in versönter Verschiedenheit. Aufsätze zur Liturgie, zur Spiritualität und zur Ökumene, 2004

12. Филип Гарнонкур. В мирі Господу помолімся. До богослов’я літургії та християнської єдности, 2004

13. Олег Дольницький. Літопис роду Дольницьких. Документи, матеріяли, спогади: генеалогічне дослідження, 2004

14. Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії, кн. 1: Документи і матеріяли, 1899-1917, 2004

15. Ігор Скочиляс. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII-XVIII століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія, т. 2: Протоколи генеральних візитацій, 2004

16. Віра після атеїзму: релігійне життя в Україні в період демократичних перетворень і державної незалежности, 2004

17. Богдан Боцюрків. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950), 2005

18. Ернст Крістоф Суттнер. Церковні розколи та єдність Церкви, 2007

19. Сергій Горін. Монастирі Волині (друга половина XV- перша половина XVII століть), 2007

20. Johann Marte, Oleh Turij (Hg.). Die Union van Brest (1596) in Geschichte und Geschichtsschreibung: Versuch einer Zwischenbilanz, 2008

21. о. Борис Ґудзяк. Начало обичноє. Проповіді, 2008

22. Ігор Скочиляс. Релігія та культура Західної Волині на початку XVIII ст. За матеріалами Володимирського собору 1715 р., 2008

23. Ігор Скочиляс. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ-ХVІІІ століть: організаційна структура та правовий статус, 2010

24. Юрій Аввакумов. Витоки унійного богослов’я: Проблема церковної єдності в обрядових дискусіях між Римом і Константинополем в ХІ-ХІІІ століттях, 2011

25. Джордж Вайгель. Свідок надії. Життєпис Папи Івана-Павла ІІ, 2011

26. Юрій Кучабський. Отець Володимир Кучабський: священик, катехит, науковець, письменник, 2011

27. Аndriy Mykhaleyko. Oleksandr Petrynko, Andreas-A. Thiermeyer.Einheit: Auftrag und Erbe. Anthologie von Texten der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche zu Fragen der Kircheneinheit mit Kommentar, 2012

28. Через терни до зірок: життя та Заповіт Йосифа Сліпого, 2012

29. Підпільна Церква в умовах тоталітарної держави, 2012

30. Ігор Мончак. Флорентійський екуменізм у Київській Церкві. Унійна ідея в помісній еклезіяльній традиції, 2012

31. Роман Скакун. «Пацифікація»: польські репресії 1930 року в Галичині, 2012

32. Église des Martyrs, 2012

 

Партнери ІІЦ

 

Львів

 • Львівський національний університет ім. І. Франка
 • Історичний факультет
 • Інститут історичних досліджень
 • Наукова бібліотека
 • Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
 • Інститут народознавства НАН України (Львів)
 • Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України
 • Львівський музей історії релігії
 • Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького»
 • Львівська національна галерея мистецтв
 • Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
 • Національний музей у Львові ім. А. Шептицького
 • Центральний державний історичний архів України у м. Львові
 • Державний архів Львівської області
 • Центр досліджень визвольного руху (Львів)
 • Видавництво «Свічадо»
 • Видавництво «Місіонер»

 

Україна

 • Київський національний університет ім. Т. Шевченка
 • Кафедра давньої та новітньої історії України
 • Центр українознавства
 • Національний університет «Києво-Могилянська Академія»
 • Кафедра історії
 • Центр європейських і польських досліджень
 • Центр юдаїки
 • Видавництво «Дух і літера»
 • Одеський національний університет ім. І. Мечникова
 • Історичний факультет
 • Ужгородський національний університет
 • Історичний факультет
 • Науково-дослідний центр історично-релігійних студій «Логос»
 • Харківський національний університет ім. Каразіна
 • Східний інститут українознавства ім. Ковальських
 • Інститут історії НАН України (Київ)
 • Галезевий архів Служби безпеки України
 • Наукове товариство ім. Шевченка в Україні

 

Європа

 • Гродненський державний університет ім. Я. Купали
 • Історичний факультет
 • Часопис «Беларускі гістарычны агляд» (Мінськ)
 • Апостольська візитатура греко-католиків Білорусі (Мінськ)
 • Московський державний університет ім. М. Ломоносова
 • Кафедра історії Церкви
 • Центр україністики й білорусистики
 • Інститут російської історії РАН (Москва)
 • Центр досліджень релігії та Церкви
 • Інститут світової історії РАН (Москва)
 • Центр історії релігії та Церкви
 • Інститут слов’янознавства і балканістики РАН (Москва)
 • Варшавський університет
 • Факультет «Artes liberales»
 • Кафедра україністики
 • Університет ім. кардинала Вишинського (Варшава)
 • Люблінський католицький університет
 • Університет ім. М. Кюрі-Склодовської в Любліні
 • Білостоцький університет
 • Інститут історії та політичних наук
 • Інститут національної пам’яті (Варшава, Ґданськ, Ряшів)
 • Інститут Центрально-Східної Європи (Люблін)
 • Південно-східний науковий інститут у Перемишлі
 • Фундація св. Володимира в Кракові
 • Фундація «Інститут Artes Liberales» (Варшава)
 • Пряшівський університет (Словаччина)
 • Греко-католицький богословський факультет
 • Університет у Клуж-Напока (Румунія)
 • Греко-католицький богословський факультет
 • Вільнюський університет
 • Історичний факультет
 • Центр релігійних досліджень
 • Віденський університет
 • Католицький богословський факультет
 • Інститут історії й богослов’я християнського Сходу
 • Інститут східноєвропейської історії
 • Фундація «Pro Oriente» (Відень)
 • Вюрцбурзький університет (Німеччина)
 • Інститут славістики
 • Інститут дослідження Східних Церков
 • Католицький університет Айхштетт-Інґольштадт
 • Католицький богословський факультет
 • Collegium Orientale
 • Лейпцігський університет
 • Гуманітарний центр досліджень Центральної та Східної Європи
 • Мюнстерський університет
 • Католицький богословський факультет
 • Мюнхенський університет
 • Католицький богословський факультет
 • Кафедра історії Східної Європи
 • Український вільний університет (Мюнхен)
 • Університет Пассау
 • Кафедра нової та новітньої історії Східної Європи та її культур
 • Інститут досліджень Східної та Південно-Східної Європи (Реґенсбурґ)
 • Фонд ім. Конрада Аденауера
 • Фундація «Церква в потребі» (Кенігштайн)
 • Акція солідарності німецьких католиків «Renovabis» (Фрайзінґ)
 • Місійне Товариство ім. свв. Кирила і Методія
 • Папська фундація для Східних Церков «Сatholica Unio Німеччина» (Вюрцбурґ)
 • Німецькі католицькі єпархії Айхштетт, Бонн, Вюрцбурґ, Гільдесгайм, Трір, Фрайбурґ
 • Aсkerman-Gemeinde (Вюрцбург, Франкфурт, Бамберг, Айхштетт)
 • Конфесієзнавчий інститут м. Бенсгайм (Німеччина)
 • Бернський університет
 • Євангелицький богословський факультет
 • Фрібурзький університет
 • Католицький богословський факультет
 • Екуменічний інститут
 • «Bär & Leu»: Товариставо співпраці Берн – Львів (Швейцарія)
 • Папський Східний Інститут (Рим)
 • Релігійне товариство «Свята Софія» для українців-католиків (Рим)

 

Північна Америка

 • Український науковий інститут Гарвардського університету
 • Фонд катедр українознавства
 • Канадський інститут українських студій
 • Інститут східнохристиянських студій ім. митр. А. Шептицького (Оттава)
 • Наукове товариство ім. Т. Шевченка в США
 • Українська вільна академія наук у Канаді
 • Інститут східноєвропейських досліджень ім. В. Липинського (Філадельфія)
 • Українська католицька освітня фундація в США та в Канаді
 • Фундація св. Флоріяна (США)
 • Згромадження сестер Св. Йосифа Обручника (Belleville, KS, США)
 • Міжнародна християнська асоціація «Голос мучеників» (Канада)
FacebookTwitterGoogle Gmail

Коментарів немає

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress