Український Католицький Університет Український Католицький Університет

01/03/2010

Інститут богословської термінології та перекладів

Filed under: — admin @ 18:42
FacebookTwitterGoogle Gmail

Створений у 1996 р.
Директор: Михайло Петрович

Тел.: (38-032) 240-99-40 (внутр. 114), 76-04-98
Факс: (38-032) 40-99-50
E-mail: mpetro@ucu.edu.ua

Мета

Дослідження в царині української богословської лексики. Специфіка роботи Інституту у поєднанні наукових і духовних зусиль філологічної і богословської науки України у процесі дослідження українського слова як слова духовного та його ролі в українському богослов’ї, розвитку української Церкви, формуванні духовної особистості, вивченні мовної специфіки сакральних текстів, дослідження релігійної лексики в діахронному та синхронному аспектах.

Напрямки праці

  • укладання “Літургійного словника”, що в майбутньому стане частиною “Повного словника богословської лексики і термінології”. Реєстр словника міститиме усталені літургійні терміни, рекомендовані для вжитку в сучасній богословській науці, церковному мовленні та літургійних відправах
  • укладання бібліографії українських богословських перекладів
  • дослідницька праця з проблемною, неусталеною богословською термінологією та лексикою
  • факультативи для студентів: теорія і практика наукового писання; особливості функціонування богословської термінології (на матеріалі творів богословської та богослужбової літератури); історія перекладів Святого Письма українською мовою; читання богослужбових текстів ХVI ст. церковнослов’янською мовою (практикум)
  • консультації та допомога в редагуванні та перекладі богословських текстів

Видання інституту

Партнери

  • Інститут української мови НАН України
  • Державний Університет “Львівська Політехніка”
  • Інститут українознавства ім. Ів. Кипр’якевича
  • Львівський Національний Університет ім. Ів. Франка
  • Видавництво релігійної літератури “Свічадо”

Інститут Богословської Термінології та Перекладів запрошує до співпраці всіх, кого турбує доля українського духовного слова, хто може своєю працею зробити внесок до здійснення наукової програми Інституту.

FacebookTwitterGoogle Gmail

Коментарів немає

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress