Український Католицький Університет Український Католицький Університет

01/03/2010

Інститут релігії та суспільства

Filed under: — admin @ 18:47
FacebookTwitterGoogle Gmail

Створений у 1997 р.
Президент: п. Мирослав Маринович
Директор: Леся Коваленко, доктор канонічного права

Тел.: (38-032) 240-99-40 (внутр. 117), 276-04-98
Факс: (38-032) 240-99-50
Ел. пошта: irs@ucu.edu.ua
Веб: www.irs.ucu.edu.ua

Мета

Бути посередником між релігійним та секулярним світоглядами, між Церквою та осередками громадянського суспільства, тобто стати місцем, де б секулярна думка вступила у толерантний і конструктивний діалог із вченням Церкви. Інститут покликаний сприяти засвоєнню суспільними інституціями досвіду Церкви, набутого у служінні людям, а також бути для духовенства важливим каналом зворотного зв’язку із суспільством.

Напрями діяльності:

 • Суспільний
  • вивчення й популяризація соціальної доктрини Католицької Церкви;
  • порівняльні дослідження у сфері соціального вчення Східних Церков;
  • аналіз сучасного стану посткомуністичного суспільства;
  • дослідження ролі мирян у житті Церкви й практична участь у мирянському русі.
 • Міжрелігійний
  • участь в юдео-християнському та християнсько-мусульманському діалогах.

Науково-дослідна діяльність

Об’єктом досліджень Інституту є весь комплекс духовних явищ сучасного українського суспільства. Предметом досліджень Інституту є опрацювання адекватних моделей співіснування секулярного суспільства та християнської релігії. Згідно з цим досліджуються наступні теми: релігійна свобода і права людини: богословські, правові, екуменічні (або державно-церковні) аспекти; соціальна доктрина Церкви: досвід західних та східних Церков; релігія на зламі тисячоліть: проблема нового образу релігії у постсекулярному світі;

Опрацьовуючи пріоритетні напрямки досліджень, Інститут готує до друку такі монографії: Християнство в Україні на порозі III тисячоліття; Правовий статус релігійних організацій в Україні у контексті міжнародно-правових норм та інші.

Партнери:

 • Світські інституції:
  • Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”
  • Центр Європейських Гуманітарних Досліджень при НаУКМА
  • Львівський національний університет ім. Івана Франка
  • Інститут Історичних Досліджень (ЛНУ)
 • Духовні інституції:
  • Львівська Духовна Семінарія Св. Духа (с.Рудно)
  • Івано-Франківський Катехитично-Теологічний Інститут
  • Дрогобицький Катехитичний Інститут ім. Святої Трійці
  • Київський Теологічний Коледж ім.Св. Томи Аквінського
  • Харківська Академія ім. Патріарха Мстислава
  • Львівська Духовна Академія УПЦ-КП; Київська Духовна Семінарія УЄХБ.
FacebookTwitterGoogle Gmail

Коментарів немає

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress