Український Католицький Університет Український Католицький Університет

01/03/2010

Науковий відділ

Filed under: — admin @ 19:03
FacebookTwitterGoogle Gmail

Створено в 2003 р. з метою координування науково-дослідної і видавничої діяльності УКУ.

Керівник відділу – Олег Беген
Референт з загальних питань – Наталя Джичко

Науковий відділ надає на конкурсній основі фінансову підтримку науковим проєктам та пропозиціям, які надходять від викладачів кафедр та працівників інститутів УКУ. Йдеться про:

  • відрядження працівників УКУ для участі в конференціях, семінарах та інших академічних подіях, для праці в бібліотеках і архівах. Аплікації слід подавати до наукового відділу з відповідними візами завідувачів кафедр, директорів інститутів або деканів. Активна форма участи в конференції, семінарі тощо є важливим арґументом у прийнятті позитивного рішення.Бланк аплікаційної форми (про участь у конференції попереджайте за три місяці до події)
  • наукові проєкти від факультетів, кафедр, інститутів щодо проведення конференцій, семінарів, наукових читань, наукових лекцій тощо. Аплікації поступають до наукового відділу від керівників проєктів (якщо це не завідувач каферди чи не директор інституту, то з відповідним коментарем від керівника структури і обов’язково за підписом декана факультету (якщо це кафедра або інститут, який належить до факультету) і без такого підпису, якщо інститут створений поза факультетською структурою.  Бланк аплікаційної форми (про заплановане відрядження попереджайте за місяць до події).

Про наукову роботу викладачі і наукові працівники УКУ щорічно звітують на засіданнях кафедр/інститутів. Письмові звіти про індивідуальну наукову роботу викладача/наукового працівника подаються до наукового відділу на бланку “Індивідуальний звіт про наукову роботу”.

Для вироблення видавничої політики УКУ та впорядкування видавничої діяльности було створено Видавничу раду – колективний орган, який дбає про дотримання належного наукового рівня друкованої продукції, розглядає і приймає рішення щодо видавничих проєктів. Головою Видавничої ради є віце-ректор з наукової роботи. Процес розгляду, прийняття і виконання видавничих проєктів регулюються відповідним Положенням про засади видавничої діяльності.

Засідання Видавничої ради відбуваються раз на 3 місяці:

  • в кінці вересня
  • в кінці грудня
  • в кінці березня
  • в кінці червня
FacebookTwitterGoogle Gmail

Коментарів немає

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress